Kontakt Utwórz PDF Drukuj

 

 

GRUPA PROSIGMA Sp. z o.o.
Poznańska 44
PL-59220 Legnica
POLAND

Biuro terenowe O/Legnica
Złotoryjska 178-184
PL-59220 Legnica

Biuro terenowe O/Złotoryja
Stroma 2
PL-59500 Złotoryja

Siedziba
Struga 48
PL-59220 Legnica

  

Mapa (Google) 

 

 

 

Sekretariat
+48 (76) 8622 047

+48 (76) 8522 469

   
   
   

 

 

http://www.grupaprosigma.pl/

   poczta@prosigma.pl
   
  


Podmioty odpowiedzialne

Grupa Prosigma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres siedziby Struga 48, 59-220 Legnica, Polska
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000335351 NIP 6912446059 REGON 021007224
Prezes Zarządu Philipp Sienkiewicz

Z uwagi na trwające przekształcenia formy organizacyjno-prawnej
firmą 'Prosigma' posługują się zarówno Prosigma spółka cywilna,
z siedzibą w Legnicy, ul. Poznańska 44 jak również Grupa Prosigma
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Legnicy, ul.
Struga 48. W razie zaistnienia potrzeby prosimy o kontakt pod
powyżej podanymi numerami telefonów.

Dokładamy wszelkich starań, żeby nasze strony internetowe były
przejrzyste i zrozumiałe dla obecnych i przyszłych partnerów
biznesowych, dla instytucji finansowych, urzędów oraz inwestorów.

 

 

 


 

? (C)opyright Grupa Prosigma Sp. z o.o. prosigma.pl
grupaprosigma.pl